Når skal vi innse realiteten? Skal vi la NAV ødelegge menneskeliv?

 

Det viskes ved hushjørnene.

Vi hører om dem som dessverre må ha hjelp av NAV. Men vi snur ryggen til og later som ingenting.

Venner flykter, hva vil andre tenke om dem fikk greie på at venninnen din ikke hadde økonomi til å greie de hverdagslige utgiftene? Hva vil andre tenke om du menger deg med dem som er “nederst” i samfunnet?

Det har vokst opp en ukultur i landet vårt. Og vi skal ikke snakke om det på en hverdagslig måte. Om noen blir syke og ikke greier å jobbe for å tjene til livets innhold, så visker vi og snakker bak ryggen på. Vi viser ikke omtanke. Hva vil andre tro om vi forsvarte landets “tapere”.

Jeg snakker ikke om dem som synlig har en funksjonshemming, jeg snakker ikke om dem som er “aksepterte” trygdemotakere. Jeg snakker om dem som tilsynelatende ser “friske” ut. Som daglig må kjempe en kamp dem nesten er garantert å tape.

Hva har dem gjort for å havne i det uføret?

Phø, hvorfor skal våre skattepenger gå til noen som ikke “gidder” jobbe selv?

Hvem er vi som kan dømme, avgjøre og synse? Hvem er vi som hver kveld kan legge oss under dyna og vite at i morgen kommer nok en arbeidsdag? Hvem er vi som har en grei helse?

I Norge er media evneveike, feige og tafatte. Folk som går til media for å fremme sine saker møter kalde rygger og får ofte et svar som ” din sak er så vanlig, ingen vil lese om det, uten uttalelser fra motpart er det ingenting å bygge på.

Og NAV på sin side gjemmer seg bak -“vi kan ikke uttale oss om enkeltsaker”, “vi er bundet av taushetsplikten”

Og mens media, folket og NAV skyver alt under ei dørmatte. Så sitter det hundrevis og kanskje tusenvis rundt i landet vårt og ikke vet hvordan dem skal få mat på bordet i dagene som kommer. Masse mennesker lider av store smerter og psykiske problemer, men må allikevel møte opp på jobbklubber, arbeidsutprøving, kurs, kurs og atter kurs for å bevise at dem virkelig er for syke til å ha en jobb. Og det er ikke nok med en bekreftelse ifra fastlegen, nei det skal dokumenteres opp og ned i mente av all verdens spesialister. Og allikevel så sitter det saksbehandlere uten noen form for medisinsk utdanning og avgjør at spesialistene tar feil.

Jeg har meldt meg inn i ei gruppe på Facebook hvor folk som kjemper en daglig kamp med NAV er med. Jeg følte selv at jeg hadde et for dårlig grunnlag til å mene noen ting som helst om både NAV og brukerne av NAV. Jeg har jo hørt både her og der at det er så vanskelig å få noe hjelp og støtte på NAV.

Jeg har hørt om mennesker som er syke, men som rett og slett blir enda dårligere av å være i NAV systemet, jeg kunne ikke tro at dette stemte. NAV skal jo være der når jeg blir syk, NAV er jo min redning om jeg skulle bli arbeidsledig, NAV skal jo kunne gi meg hjelp til behandling når jeg trenger det. NAV er jo folkets talerør til byråkratiet. Det kan neppe være sånn at dem jobber imot meg, jeg nektet å tro på det jeg hørte. Men allikevel våknet det en spire av nysgjerrighet i meg. Kan det virkelig være noe i det jeg hører?

Og jeg burde skamme meg.

For det er ikke bare “ille” å måtte hanskes med NAV. Mennesker blir kastet rundt som baller i et system som ikke kjenner seg selv. Dokumenter og papirer blir sporløst borte. Men ansvaret er ikke hos NAV. Om dem har somlet bort dokumentasjon så er det DIN oppgave og sørge for å skaffe dette til veie igjen. Synd for deg om NAV satt med det eneste eksemplaret.

Jeg har fått tillatelse fra ei jeg har kommet i kontakt med inne på denne NAV-gruppen på Facebook til å videreformidle hennes historie.

Dette er hva hun skriver:

Hei , jeg heter XXXXXXX XXXXXXXXXX , er 46 år, bosatt i Stathelle i Telemark .
Jeg er en av de med lang fartstid i NAV. Det startet den gang det het Trygdekontoret.
I årene siden jeg ble syk ( 1977 ) til jeg høsten 1988 fikk merke hvordan psyken “tok” helsen min, og begynte å jobbe på egen hånd , så har jeg slitt i systemet .

Jeg ble til slutt så syk at jeg ikke mestret jobben min, og julaften 1988 fikk jeg avskjed pr.tlf. av daværende arb giver, pga at jeg forsov meg, og ikke rakk å åpne fotobutikken jeg jobbet i . Jeg var såpass dårlig at det som i mange år hadde bygget seg opp, nå tok over for fullt .

Som 10 åring fikk jeg Anorexi og Bulimi , og denne sykdommen skulle sammen med en kranglete rygg ( fra jeg var 16 ) bli grunnårsaken til mitt liv i fattigdom. For jeg har aldri klart å livnære meg selv, jeg har i alle år levd på fattiggrensa fordi helsen min ikke maktet å jobbe som hode gjerne ønsket .

Jeg har vært av og på ytelser av alle slag : Medisinsk attføring , Yrkesrettet attføring , Rehabilitering , Medisinsk Rehabilitering , Tidsbegrenset Uføretrygd , og AAP , før varig uføretrygd fra 1 mars 2012.

Første gang jeg søkte uføretrygd var i 2002 .Jeg fikk avslag i 2003 med begrunnelsen at jeg ikke hadde vært i tiltak via NAV ? Jeg var på det tidspunktet så syk at jeg ikke fikk komme til Aetat for restarbeidsevne vurdering, og ble da innvilget den nye ytelsen Tidsbegrenset uføretrygd i aug. 2004 . Jeg tenkte den gang ikke på å undersøke hvorfor NAV mente jeg ikke hadde gått på nok tiltak for å få uføretrygd ..

I årenes løp har jeg på eget iniativ gått på diverse kurs , vært på hospitering i bedrift , startet på utallige skoler , jeg har hele veien bedt om dette selv, da INGEN av de NAV konsulenter jeg har hatt, har når de har innkalt meg , holdt hva de har lovet , og satt meg på diverse tiltak for å hjelpe meg videre !

Først da jeg i 2011 igjen ble bedt om å søke full uføretrygd fordi de allikevel ikke “så noen vits i ” å gi meg Restarbeidevnevurdering, som tidligere lovet, men heller truet med å ta fra meg AAP helt om jeg ikke søkte, så så jeg ingen annen vei enn å søke Varig Uføretrygd ! Dette til tross for at jeg hadde en muntlig bekreftelse på fra min saksbehandler , at innen utgangen av juni 2011 få en Restarb.evne vurdering !

Da jeg leverte søknaden, forlenget hun AAP til april 2012 ….

Så jeg søkte, søkte også Ung Uføre del. Jeg ble syk før fylte 26 år , og søkte første gang Full Ufør før fylte 36 år.
Jeg har i årenes løp opparbeidet meg en saksmappe i NAV på str. med et 16 binds leksikon !
Når jeg så fikk bekreftet at min uførealder ble satt til 31 år , så ante jeg uråd . I mai 2009 hadde jeg tross alt mottatt en etterbetaling som UNG UFØR !? Hvorfor var jeg plutselig ikke det i 2012 ??

En masse svada og unnvikende svar kom som perler på en snor, de prøvde seg med at de manglet dokumentasjon, og da jeg etter utallige henvendelser fikk innrømmelsen Deres så har kampen startet ! Men , DEN kom ikke før i nov 2013 !! De HAR ikke sakspapirer lenger tilbake enn til 1999 !!!!!!!?????
Så årene fra 1992 da jeg første gang mottok annet enn sykepenger , og arbeidsledighets trygd , de er BORTE !!?? Og de prøver nå å legge det over på MEG , at JEG må skaffe dokumentasjon på helsen min for å kunne få den vurdert på nytt !!??

1. De klarer ikke å forklare HVOR papirene kan være
2. De må ha en oversikt over alle steder jeg har bodd , og når ( sendt for lenge siden , 2 ganger , men den “har de ikke”
3. Allikevel får jeg et vedtak på klagen om at det mangler lege opplysninger !!!
4. Jeg ringer da og sier at jeg sendte med en liste over hvor jeg hadde bodd , og når , dette ignorerer de !!
5. Den 5. juni 2014 skriver jeg på ny en forespørsel – Jeg ønsker ALLE papirer i min saksmappe kopiert og sendt hjem til meg ….. Etter å ha ringt 55553333 får jeg vita at den ble mottatt og registrert den 12. juni , men INGEN av de jeg snakker med på NAVs service nr. 5555333 ell de som svarer på Ufør for forvaltningen , kan åpne saken ! De får ikke sjekket hva som skjer i saken !
6. Jeg har IKKE fått et brev med bekreftelse på at forespørsel er mottatt og hvor lang behandlingstid den har
7. Jeg får ikke svar /blir tilbakeringt innen de magiske 48 timene , og jeg hendvender meg OFTE og purrer !
8. Veldig ofte registrerer de ikke inn at jeg HAR ringt , slik at en henvendelse i juni der jeg sier jeg ringte forrige uke blir møtt med : ” Da må du huske feil, i vårt system henvendte du deg sist gang i mars ! ” ???!!!

Saken min er kompleks ! Jeg er klar over at jeg selvsagt ikke er garantert Ung Ufør , kriteriene der er veldig strenge , MEN , jeg har et krav om å bli VURDERT , og jeg mener selv at mitt endelige vedtak må oppheves , OG de må lete i sentralregistrene rundt om, og gi meg en NY vurdering !

Jeg har ALDRI opplevd så mye rot med noe som i NAV ! Og jeg har blitt møtt på måter som ville sjokkert omverden ! Før FB og andre sosiale medias inntog så trodde jo folk jeg løy når jeg fortalte om mine opplevelser , i dag leser jeg DAGLIG om mennesker som neste ordrett gjenforteller det jeg selv opplevde , opplever !

Jeg har en samboer som sitter å betaler tilbake 327.000 kr i feilmottatt ytelse PGA en feiltolkning , OG manglende opplysning fra saksbehandler ! NAV innrømmer en god del skyld : Manglende opplysning fra saksbehandler , mangel på vedtak i flere saker , 2 samtaler med ansatte i NAV – øye til øye , der saken kunne ell burde vært oppdaget da det tydelig lyste fra skjermen at han mottok sykepenger og var student !
De kunne stoppet det i sept. 2011 , skolen startet i aug. 2011 . Han var på møte med NAV der saksbehandler klappet ham på skulderen og syns det var flott han tok tak i livet sitt ved sykdom . OG arb.giver satt og snakket om studier , tilrettelegging av jobb mm. ! Allikevel er det HAN som har drevet med “Grov uaktsomhet” og unnlatt og opplyse om at han er student !? Han krysset ikke av for å være student da han meldte seg arb.ledig sommeren 2012 . Han hadde 1 år på høgskolen bak seg , og var arb.ledig da han pga. helse ikke kunne beholde det yrket han ble sykemeldt i utgangspunktet fra . Han VAR ikke student da han søkte for i hans hode er han ikke student når eksamens resultater er avgjørende for om man får fortsette 2. året ell ei ! Ergo var han uten noe som helst ! MEN , at han forut for å melde seg arb.ledig den sommeren , 2 ganger den våren , søkte AAP , OG krysset av for å være student , DET driter de i !!! Ikke fikk han skriftlig avslag på det , og ved forespørsel om å få det i ettertid så blir det trenert !

Nå ligger den saken i Trygderetten ! Og jeg vet hva utfallet blir ! Så livet vårt lar seg ikke redde , og NAV har en direkte medvirkende årsak til fattigdom ! Å nå fram i systemet viser seg så meningsløst håpløst , ingen vet hva den andre gjør , de innrømmer overhode ingen feil , og taushet virker som om er det de tenker hjelper på “vanskelige” saker ! At folk blir syke , og gir opp !
Hadde vi hatt råd til advokat hadde vi engasjert en advokat !
Men , jeg jobber med å skrive en bok om mitt / vårt liv i NAV ! Om jeg mestrer det gjenstår å se , det er ikke fritt for at jeg ripper opp i ting som jeg har tatt så ille i årenes løp at jeg har fortrengt de . Men , nå dukker de opp etter hvert som jeg skriver , og det er skremmende å se at systemet står på stedet hvil , og er ganske likt som det var allerede for 25 år siden !

Jeg er et oppegående menneske . Har dessverre utallige sykdommer som gjør at hverdagen kan være en utfordring , men hodet mitt fungerer enda , og kamplysten er intakt !
Å la folk få vite hvordan NAV opererer kan ikke gjøres for ofte ! Systemet MÅ endres, og ikke til det ministeren mener i disse dager! Det er bare en ny runde svada , og ikke den omleggingen han først lovet !

Det er jo ikke meningen at folk skal BLI syke i kontakt med NAV !

Mvh. 

XXXXXX XXXXXXXXXX

(skulle noen ønske kontakt med personen bak dette så ta kontakt med meg Line Eriksen på [email protected] så videreformidler jeg kontakt)

Men dette er ikke unikt.

Flere forteller om mange år i systemet, hvor dem har brukt sine siste krefter på å kjempe for noen dem har “rett” på.

Jeg kjenner at jeg blir redd når jeg ser hvordan “velferds Norge” harselerer med menneskene som bor her.

Jeg er LIVREDD for at jeg skal komme ut for en ulykke eller bli rammet av en sykdom som sender meg inn i NAV sine klør.

Nå burde virkelig noe gjøres.

Og media burde virkelig våkne og bygge seg litt ryggrad og våge å skrive om disse tilfellene.

LineReneè

 

6 kommentarer
  1. Hm.. jeg synes da stadig at det er NAV-kritikk i media. Og historier som denne dominerer. Det er vondt å høre om, men det er viktig å formidle at NAV også hjelper mange. Det er synd dersom de vonde historiene skaper en mistillit til systemet for andre (som ikke trenger det), men det er selvsagt verre om det skapes mistillit til menneskene i systemet. Og det er det mye av: folk som mistror andres diagnoser og som dømmer på svært lite grunnlag.

  2. Jeg er enig med deg #Melivetpaaslep. Men samtidig tenker jeg at det er det som må til. At folket blir mer kritisk til systemet kan kanskje få systemet på bena igjen. LineRene’e ♡

  3. Mange sliter,syns det er bra at de som finner sine siste krefter å står fram. For de har vært så usynlig,at det er blitt til at man kan ikke tru det. Kan ikke være sant… Joda man har av de som får hjelpa de trenger,så har man flertallet som blir usynlig. Tommel opp for de som greier å si sin mening,om det bare er ett ord.

  4. Hei!
   Jeg innser at det som er skrevet her er lenge siden, men jeg kom over dette i dag innen min research. Jeg er selv plassert midt i et Nav helvette nå og har vært her i maaange år. Både det du skriver og hva personen under skriver er bra skrevet med et snev av agressjon… and I cant blame you ^^
   Som sagt, dette er lenge siden, men om det fremdeles er mulig å etablere kontakt med personen du hadde “besøk” av som beskrev sin situasjon, så videresend meg gjerne. Jeg så hun skrev advokat. Jeg har tips. For jeg driver å planlegger fullt ut krig med advokat (gratis) og media. Glassset har rennet over, begeret er fyllt, you name it. Da gjenstår det å se om dette blir sett :))) ha en fin dag.
   Vicky

  Legg igjen en kommentar

  Obligatoriske felt er merket med *

  Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
  Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
  Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg